Czech

Accounting Services Prague

Kateřina Lainová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Od roku 2006 se věnuje daňovému poradenství, podnikovým financím a účetnictví. Je registrovaným daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců České republiky. Praxi získala v poradenských společnostech TPA Horwath a Procházka Randl Kubr / BDO. Od roku 2011 podniká v oboru daňové, účetní a ekonomické poradenství. Zaměřuje se na daňové plánování, vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání pro fyzické osoby, menší společnosti a cizince, kteří mají daňové povinnosti v ČR.

Služby

Účetnictví a daně pro cizince, expaty

pomoc se získáním živnostenského listu, registrace k daním, komunikace s finančním úřadem

Zpracování daňových přiznání pro OSVČ, malé a střední firmy

možnost odloženého termínu, přehledy pro sociální a zdravotní pojištění

Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy

včetně všech souvisejících povinností, daně, mzdy, statistiky, reporting

Zastoupení daňovým poradcem při kontrole finančního úřadu

veškerá komunikace s finančním úřadem, zpracování odvolání

Individuální poradenství v oblasti daní

dotazy, analýzy, optimalizace daní

Zpracování přiznání k DPH a malým daním

daň z nemovitosti, daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti

Kontakt

Ing. Kateřina Lainová
daňová poradkyně zapsaná
v Komoře DP ČR
tel: (00420) 734 248 859
IČ: 70553939

Pernerova 61
186 00 Praha 8
Karlin
katerina@lainova.cz

Novinky, tipy

S příjmem nad 1 242 432 Kč za rok 2013 zaplatíte 7% solidární daň a musíte podat přiznání.

Zaměstnanci, kteří si vydělají nad tuto hranici musí nově podávat daňové přiznání. Nemohou již požádat zaměstnavatele o roční zúčtování. Povinnost podat přiznání se týká i těch, kteří překročí 1/12 této hranice byť jen v jediném měsíci např. díky vyplacené odměně.

Zrušení daně z dividend

Navrhované zrušení 15% sražkové daně z dividend se pravděpodobně v roce 2014 nedočkáme. Společníci fyzické osoby tak budou muset i nadále strpět dvojí zdanění zisku, jak na úrovni společnosti sazbou 19%, tak 15% sazbou při výplatě společníkům.

Registrace k DPH při poskytování služeb do zahraničí

Přestože podnikatel nepřekročí obrat 1 milion korun, může mu vzniknout povinnost registrace k DPH. Například v případě, kdy poskytne, byť jen jedenkrát, své služby osobě registrované k DPH v jiném členském státě. Nestane se sice klasickým plátcem DPH, ale tzv. osobou identifikovanou k dani s povinností podávat přiznání k DPH.


poslední úprava 8.října 2013